TIENSTAPPENPLAN       Registratienummer aanvragen (gratis)

N.I.E. nummer

Er is ook een zogenaamd N.I.F. nummer maar u als niet-resident heeft een N.I.E. voor buitenlanders (vandaar de E: extranjeros) nodig om een huis te kunnen kopen. Let op: u kunt niet zomaar geld storten vanuit Nederland, zowel Nederland als Spanje willen zicht hebben op waar het geld vandaan komt, een onderzoek kan plaatsvinden als u bijvoorbeeld cash geld stort op een Spaanse rekening.
Grote sommen nemen banken al bij voorbaat niet aan, de EU is nog niet zo eenduidig als wel eens gedacht wordt.


De gestor

De gestor kan u helpen met het verkrijgen van een residentiekaart (NIE). U heeft dit nummer nodig om een woning in Spanje te kopen maar ook als u andere transacties doet maar ook voor het aanvragen van telefoon, steeds vaker wordt er naar het N.I.E. nummer gevraagd.

Elders op deze site leest u meer wat een gestor voor u kan betekenen.


NIE nummer vanuit Nederland aanvragen

Wij konden tot voor kort een N.I.E. nummer aanvragen vanuit Nederland. In de praktijk liepen wij echter steeds vaker tegen de Spaanse bureaucratie aan. U dient namelijk iemand te machtigen die ter plaatse de aanvraag regelt.
Helaas ging er dermate veel tijd zitten in de procedure dat dit niet meer lonend is. Wij raden u aan zelf een aanvraag in te dienen of iemand uit uw kenniskring te machtigen. Wij hebben voor u wel het formulier dat u nodig heeft. Tevens hebben wij een handleiding geschreven.

Kijk HIER verder.
Contact met HipoteCasa

Ons bellen is op zich geen probleem, realiseert u zich echter dat wij nimmer specifieke informatie kunnen geven. De meeste algemene informatie staat al op deze website. Raadpleegt u deze derhalve voordat u ons belt.

Als u ons belt houdt dan uw registratienummer bij de hand omdat daar direct naar wordt gevraagd. Wij krijgen zeer vaak aanvragen voor informatie, aan de beantwoording daarvan kunnen wij helaas niet meer voldoen. Het kost ons teveel tijd. Het succes van deze website en onze dienstverlening heeft ook zijn keerzijden.

HipoteCasa is ook niet de eerste de beste. Wij geven heldere adviezen en begeleiden u bij de aan- of verkoop van uw huis in Spanje en alles wat daar bij komt kijken. De kosten om het kwaliteitspeil van onze dienstverlening hoog te houden worden niet vergoed door de instanties, makelaars, huiseigenaren of potentiële kopers van een huis maar door diegene die de informatie aanvraagt: u dus!

Onze adviezen en tussenkomst leiden altijd tot voordelen, per saldo:

...ga dus niet over één nacht ijs.

contact pagina